IVE – AGENTURA, s.r.o.

Pomáháme nalézt VLASTNÍ CESTU vašeho podnikání. Identifikujeme klíčové principy a soubor pravidel chování firmy jako systému…

1. Řízení lidských zdrojů

Podporujeme znalosti a potencál lidí. Umíme vyhledat a vybrat správné lidi.

1.1 Poradenství v oblasti lidských zdrojů

Motivujeme lidi a rozvíjíme jejich znalosti a dovednosti. Více

1.2 Vyhledávání a výběr nových zaměstanců

Umíme vyhledat a vybrat správné zaměstnance. Více

1.3 Grafologie v personalistice

Grafologie pomáhá určit možnosti řešení vztahů na pracovišti. Více

2. Procesní poradenství

Nastavujeme rovnováhu systému firemních procesů s jasně vymezenými pravidly.

2.1 Diagnostika vnitrofiremních procesů

Rozpoznáváme firemní DNA. Více

2.2 Nastavení a systematické uplatňování procesního modelu

Nastavujeme rovnováhu (vybalancování) systému firemních procesů s jasně vymezenými pravidly. Více

2.3 Projektové řízení změn

Řídíme změnu jako projekt s definovaným cílem, vymezenou odpovědností a postupem řešení. Více

3. Optimalizace ERP systému

Dobrá rozhodnutí stojí na včasných a srozumitelných informacích

3.1 Analýza funkčnosti ERP systému pro podporu rozhodování

Analyzujeme úrovneň používání ERP systému pro řízení klíčových procesů firmy. Více

3.2 Nastavení a přizpůsobení ERP systému

Nastavujeme rovnováhu mezi požadavky systému řízení a funkcionalitou používaného ERP systému. Více

3.3 Příprava implementace a optimalizace manažerských informačních systémů

???

4. Controlling - podpora rozhodování

Řídit, plánovat a rozhodovat se na základě faktů a v souvislostech klíčových procesů

4.1 Detailní analýza systému controlingu

Analyzujeme stávající stav funkčnosti systému controlingu pro podporu rozhodování managementu firmy. Více

4.2 Nastavení systému procesního controllingu

Sledujeme, měříme a vyhodnocujeme chování klíčových vnitrofiremních procesů. Více

4.3 Nákladový a finanční controlling

Propojujeme ekonomické řízení nákladů, výnosů a finančních toků napříč klíčovými procesy firmy. Více

Historie společnosti IVE-AGENTURA, s.r.o.

IVE-AGENTURA vznikla v roce 1997, její sídlo je v Brně.

 

Na trhu jsme již od roku 1997. Vybrali jsme si oblast poradenství, oblast lidských zdrojů a řízení firemních procesů. V době našich začátků vznikaly nové společnosti a jejich majitelé se učili novým metodám řízení. Zpočátku jsme se soustředili především na výběr zaměstnanců, ponejvíce středního a vrcholového managementu.

Jak postupujeme – typický postup spolupráce na projektu:

  • Vyjasnění záměrů, cílů se zadavatelem
  • Analýza situace v podniku
  • Příprava návrhu řešení situace, příprava plánu postupu
  • Diskuze připravených návrhů se zadavatelem, případné úpravy
  • Schválení plánu postupu zadavatelem, projednání zdrojů (včetně času) a uzavření dohody
  • Start realizace dle schváleného plánu, převzetí zodpovědnosti
  • Kontrolní milníky postupu
  • Termínovaný konec realizace, vyhodnocení, předání
  • Případně následný monitoring vývoje, doporučení případných korekcí, mentoring managementu či vlastníků

64%
1. Rozvoj lidí

Lidé sice nejsou stroje, ale potanciál mají veliký. Víme jak ho probudit.

57%
2. Procesní poradenství

Víte jak Vám fungují procesy? A jaký efekt přinese jejich optimalizace?

72%
3. Optimalizace ERP systému

Spočítali jste si, kolikrát zadáváte do systémů stále stejnou informaci?

88%
4. Controlling - podpora rozhodování

Rozhodujete na základě jasných informací nebo na základě intuice?

Co o nás řekli klienti