1.1 Poradenství v oblasti lidských zdrojů

1.1 Poradenství v oblasti lidských zdrojů

Motto - (Vy)trvalá personalistika

Poradenstvím v oblasti HR rozumíme:

 • poskytování služeb, které se týkají zaměstnávání lidí, získávání, výběru a stabilizace zaměstnanců, jejich dalšího vzdělávání, rozvoje, odměňování či kariérního růstu

Nástroje:

 • Personální audit – nástroj, který poskytne nezávislou a objektivní analýzu hodnocení činností a procesů ve firmě, jež se týkají kvality, optimálního množství a efektivního využití lidských zdrojů v návaznosti na strategii a cíle společnosti.
 • Organizační audit – nástroj, jehož cílem je posoudit účelnost organizačního uspořádání firmy.
  • posuzuje cíle, náplň práce a účelnost jednotlivých útvarů společnosti
  • posuzuje účelnost jednotlivých pracovních míst
  • posuzuje pravomoci a odpovědnost vedoucích zaměstnanců společnosti
  • posuzuje možnost (účelnost) redukce personálu ve společnosti

Příklady výsledků projektů s našimi klienty:

V přípravě…

Bez komentářů

Napsat komentář