1.3 Grafologie v personalistice

1.3 Grafologie v personalistice

Motto - Grafologie pomáhá určit možnosti řešení vztahů na pracovišti

Grafologií v personalistice se zaměřujeme, jak poznat:

  • kdo bude přínosem týmu, kdo vydrží rychlé tempo dnešní doby?
  • kdo se bude chovat asertivně a bude úspěšný ve světě obchodu?
  • kdo bez obtíží vklouzne do stávajících vztahů a nebude zde působit jako rušivý element?
  • kdo je ta pravá, kdo je ten pravý?

Grafologie nám nabízí poznání člověka takového, jaký opravdu je. Jeho přetvářku a naučenou sociální roli grafologický portrét osobnosti snadno odhalí.

Grafologie ≈ psychologie písma:

  • Vytvoří podrobný profil osobnosti, popíše silné a slabé stránky osobnosti, řekne, jaká byla minulost, ukáže, co může přinést budoucnost.
  • Písmo odráží naše podvědomí, v němž jsou nejen naše povahové rysy, ale i naše zkušenosti, pocity či obavy. Podvědomí pak řídí naše chování a my jednáme v souladu s jeho skrytými pokyny.
  • Mnohdy ani sami nevíme, co všechno se v něm skrývá.
  • Psychologie písma odhalí naše podvědomí v jeho nezkreslené podobě.

Grafologický portrét osobnosti

rozpozná povahové rysy, ukáže na naše silné a slabé stránky.


Každý z nás je individuální osobností, s neopakovatelnými rysy. Náš rukopis se do jisté míry shoduje či neshoduje s odpovídající školní předlohou. Školní předlohy se vyvíjejí, písmo se v závislosti na tempu doby zjednodušuje. Rukopis vypovídá o našich vlastnostech, charakterizuje naše předpoklady. Individuálnost rukopisu lze popsat jako míru odlišnosti od školní předlohy, čím více se písmo odlišuje, tím více se osobnost vymyká průměru. Vyváženost písmových znaků odráží životní klid, vyrovnanost, rovnoměrnost.


Grafolog může za pomoci znaků písma diagnostikovat osobnostní rysy, vitalitu, temperament, míru extroverze a introverze, stav emocí, sílu vůle, odolnost vůči zátěži, schopnost empatie, ochotu komunikovat. Osobnost se v průběhu života vyvíjí, reaguje na okolní prostředí, dochází k posunu v její struktuře. Mění se také naše sebevědomí i sebehodnocení, v různých fázích života se můžeme cítit silnější, jindy méně silní. Grafologie podává objektivní obraz současného stavu, ohlédne se za minulostí, nastíní, jak bude vypadat budoucnost.

Bez komentářů

Napsat komentář