2.1 Diagnostika vnitrofiremních procesů

2.1 Diagnostika vnitrofiremních procesů

Motto - Rozpoznáváme ,,firemní DNA'', tzn. identifikujeme klíčové principy a soubor pravidel chování firmy jako systému

Diagnostikou vnitrofiremních procesů rozumíme:

  • mapování a analýzu klíčových principů, pravidel a chování vnitrofiremních procesů s cílem rozpoznání tzv. firemní DNA, které definuje klíčové vlastnosti, identitu a vývoj firmy

Diagnostiku vnitrofiremních procesů provádíme s cílem:

  • optimalizace a zlepšování procesů (zrychlení a zjednodušení procesu, snížení nákladů, zvýšení efektivity a výkonnosti firemních procesů, apod.)
  • Identifikaci potenciálních rizik v klíčových procesech z pohledu (čas – včasnost, náklady, kvalita a efektivita/výkonnost)
  • zajištění podkladů pro přípravu a realizace projektů zaměřených na nastavení funkčního a systematicky řízeného procesního modelu firmy
  • identifikace vzdělávacích potřeb zaměřených na podporu znalostí a dovedností zaměstnanců napříč všemi procesy firmy
  • zajištění podkladů vyžadovaných pro zavedení nebo optimalizaci systému procesního controllingu podporujícího rozhodování managementu firmy
  • zajištění podkladů pro zavedení/implementaci nebo optimalizaci systému ERP, CRM, apod.
  • provedení standardního popisu procesů pro potřeby vnitřních předpisů, směrnic, naplňování standardů ISO, apod.) a jejich ukotvení v interní dokumentaci firmy

Příklady výsledků projektů s našimi klienty:

V přípravě…

Bez komentářů

Napsat komentář