2.2 Nastavení a systematické uplatňování procesního modelu firmy

2.2 Nastavení a systematické uplatňování procesního modelu firmy

Motto - Nastavujeme rovnováhu (vybalancování) systému vnitrofiremních procesů s jasně vymezenými pravidly

Nastavením procesního modelu firmy rozumíme:

  • definování souboru jednoznačných a srozumitelných organizačních a systémových pravidel s cílem zajištění rovnováhy (vybalancování) systému vnitrofiremních procesů
  • vytvoření funkčních podmínek pro neustálé a systematicky řízené uplatňování definovaných principů a pravidel vnitrofiremních procesů
  • vytvoření jednoznačných pravidel zodpovědnosti, kompetencí a povinností pro rozhodování napříč klíčovými procesy firmy

Se svými klienty spolupracujeme na optimalizaci a zlepšování jejich procesů s cílem zajištění:

  • schopnosti firmy rychlé a pružné adaptace na změny prostředí (zákaznické trhy stávající i potenciální, potřeby zákazníků nebo zaměstnanců, trendy technologií, apod.)
  • funkčního a jednoduchého systému vnitrofiremních procesů bez zbytečných mezičlánků a schopnosti automatického řešení důležitých věcí
  • rychlé a přímé komunikace mezi procesy zaměřené na automatické odhalování problémů a provádění následních akcí (zajištění samoregulace vnitrofiremních procesů)
  • efektivního využívání systémů ERP nebo CRM dle požadavků managementu firmy
  • funkčního systému procesního controllingu založeném na včasných, jednoznačných a relevantních informacích nutných pro rozhodování managementu firmy

Příklady řešení:

V přípravě…

Bez komentářů

Napsat komentář