2.3 Projektové řízení změn

2.3 Projektové řízení změn

Motto - Řídíme změnu jako projekt s definovaným cílem, vymezenou odpovědností a postupem řešení

Projektovým řízením změn rozumíme:

  • automaticky řízený proces přípravy, zavádění a prosazování změny do života firmy
  • procesně řízenou realizaci projektů s jasně definovaným cílem, vymezenou odpovědností a stanoveným postupem řešení
  • systematické hledání vlastních řešení a jejich implementace do systému řízení firmy

Řízením změn provádíme s cílem:

  • zajištění schopnosti firmy přijímat a implementovat změny v životním cyklu firmy
  • hledání skutečných příčin a řešení problémů tak, aby se neopakovali
  • dosáhnout rychlého a pružného přizpůsobení firmy na změny prostředí
  • zajištění implementace změn do firemní DNA
  • zajištění schopnosti firmy automaticky řídit proces inovací a změn

Příklady výsledků projektů s našimi klienty:

V přípravě…

Bez komentářů

Napsat komentář