4.1 Analýza systému controllingu

4.1 Analýza systému controllingu

Motto - Analyzujeme stávající stav funkčnosti systému controllingu pro podporu rozhodování managementu firmy

Analýzou systému controllingu rozumíme:

 • zjištění schopnosti firmy systematicky a pravidelně využívat data z ERP systému pro rozhodování managementu napříč všemi klíčovými procesy
  detailní zhodnocení schopnosti firmy řídit své klíčové procesy využitím pravidelného reportu dle konkrétních KPI ukazatelů

Výsledkem analýzy systému firemního controllingu je ověření stávajícího způsobu:

 • sledování, měření, vyhodnocování a reportování výkonnosti klíčových procesů z pohledu kvality, času, efektivity a nákladové náročnosti
 • zajištění jednoznačných dat a údaje pro výpočet parametrů KPI, jejich struktury a provázanosti s klíčovými procesy firmy
 • sledování, měření a vyhodnocování nákladové náročnosti firmy z pohledu jejich struktury (fixní/režijní, apod.), způsobu jejich řízení a ovlivňování, identifikace příčin jejich vzniku a odpovědnosti za tyto náklady
 • systematického využívání získaných dat o výkonnosti pro řízení klíčových procesů managementem firmy
 • zpracování dat z ERP systému do srozumitelných a jednoznačných parametrů KPI (systému procesního a finančního controllingu)
 • uplatňování reportingu (forma, odpovědnost, četnost, apod.) pro management firmy
 • nákladového a finančního vyhodnocování realizovaných zakázek/obchodní případů
 • nastavení pravidel pro stanovení kalkulací nákladů (kalkulace cílových nákladů, kalkulace nákladů výkonu, procesní kalkulace)

Příklady výsledků projektů s našimi klienty:

V přípravě…

Klíčová slova:
, ,
Bez komentářů

Napsat komentář