4.3 Uplatňování nákladového a finančního controllingu

4.3 Uplatňování nákladového a finančního controllingu

Motto - Propojujeme ekonomické řízení nákladů, výnosů a finančních toků napříč klíčovými procesy firmy

Uplatňováním nákladového a finančního controllingu rozumíme:

  • systematické provádění kontroly, měření a plánování firemních nákladů, výnosů a finančních toků napříč klíčovými procesy firmy

Spoluprací s našimi klienty se zaměřujeme zejména na:

  • Optimalizaci nebo nastavení systému nákladového controllingu včetně definování pravidel pro jeho reporting a vymezení odpovědnosti za dosažené výsledky
  • Návrh a systematické uplatňování systému řízení vnitrofiremních procesů využitím metody Activity Based Costing
  • Organizační a personální nastavení nákladového a finančního controllingu v rámci struktury firmy (vymezení odpovědnosti, kompetencí a povinností)
  • Nastavení pravidel, kompetencí a odpovědnosti střediskového řízení nákladů
  • Nastavení pravidel pro systematické vyhodnocování ziskovosti realizovaných zakázek nebo obchodních případů
  • Optimalizaci systému řízení kalkulací
  • Optimalizace struktury účetnictví z hlediska nákladů, času zpracování a použitelnosti výstupů vyžadovaných pro operativní a strategické rozhodování
  • Oceňování podniku a jeho částí, specializované oceňování AMT technologií

Příklady výsledků projektů s našimi klienty:

V přípravě…

Bez komentářů

Napsat komentář