Author: jpilat

Ing. Kateřina Nevřalová pracuje od roku 2001 jako manažerka projektů spolufinancovaných Evropskou unií. Od roku 2005 je jednatelkou Euroface Consulting s.r.o. a věnuje se přípravě a realizaci projektů z oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, uplatňování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a mezinárodní spolupráce. Působí...