Historie společnosti

Změna jako pevná součást firemní DNA

Pomáháme nalézt VLASTNÍ CESTU vašeho podnikání

IVE-AGENTURA vznikla v roce 1997, její sídlo je v Brně. Podnikání v oblasti lidských zdrojů jsme zahájili v období, kdy vznikaly nové společnosti a všichni společně se učili novým metodám řízení.

Na trhu jsme již od roku 1997. Vybrali jsme si oblast poradenství, oblast lidských zdrojů a řízení firemních procesů. V době našich začátků vznikaly nové společnosti a jejich majitelé se učili novým metodám řízení. Zpočátku jsme se soustředili především na výběr zaměstnanců, ponejvíce středního a vrcholového managementu.

 

Společnosti se postupně vyvíjely, rozšiřovaly a hledaly nové služby právě v oblasti řízení lidských zdrojů a firemních procesů. Začaly se na nás stále více obracet  a my jsme naše služby rozvinuli o další segmenty. Naše poradenství se stávalo úplnějším, účinnějším, přesně podle zadání našich klientů.

 

Při své práci postupujeme důsledně, plánovitě, v malých krocích. Snažíme se zvýšit efektivitu fungování lidského potenciálu.

 

Naše služba v oblasti personálního poradenství byla nazvána „komorní personalistikou“. Náš specialista bývá vysílán do těchto firem v pravidelných intervalech s posláním řešit veškeré firemní procesy z hlediska rozvoje lidských zdrojů. Tento model přináší managementu úsporu času, možnost vytváření fungujících pracovních kolektivů, jejichž součástí jsou motivované osobnosti, které splynou s firmou, spolupodílejí se na jejím úspěchu. Produktivita práce se zvyšuje, spokojenost cítí zaměstnanec i zaměstnavatel.

 

Naší snahou je propojit procesní poradenství a poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů. Vzniká unikátní služba, která je komplexní, s potenciálem dalšího rozvoje. Mapování a analýza firemních procesů je zakomponována do poradenství personálního s cílem maximálně využít profesní i osobnostní potenciál všech zaměstnanců společnosti.

1. Rozvoj lidí0%
2. Procesní poradenství0%
3. Optimalizace ERP systému0%
4. Controlling - podpora rozhodování0%

V životě si můžete vybrat jednu ze dvou cest: Buď budete napodobovat jiné nebo si vytvoříte vlastní budoucnost. Je třeba učinit „první krok“ a pak se flexibilně přizpůsobovat měnícímu se prostředí