Ing. Kateřina Nevřalová

Ing. Kateřina Nevřalová

Ing. Kateřina Nevřalová pracuje od roku 2001 jako manažerka projektů spolufinancovaných Evropskou unií. Od roku 2005 je jednatelkou Euroface Consulting s.r.o. a věnuje se přípravě a realizaci projektů z oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, uplatňování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a mezinárodní spolupráce. Působí také jako pracovní poradce pro Fond dalšího vzdělávání. V projektech se zaměřuje např. na spolupráci škol a firem v rámci inovativního vzdělávání (např. projekt Gebol – viz www.gebol.org), na podporu využívání e-learningu (např. projekt ENTREE – viz www.entree-online.eu) a zajištění zahraničních stáží pro učitele (viz projekt Za hranice) a pro nezaměstnanou mládež (viz projekt Královská šance). Informace o realizovaných projektech na www.euro-face.cz.

Aktivně se účastní akreditovaných konferencí Škola jako místo setkávání (Karlova univerzita, Katedra psychologie, 2016, 2015, 2014 a 2012), Krajských konferencí Digitální vzdělávání v české škole a ICT ve škole (KVIC, 2016 a 2013).

Odkaz:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/katerina-nevralova-830b886/

Bez komentářů

Napsat komentář