IVE AGENTURA, s.r.o. záloha bloků

Změna jako pevná součást firemní DNA

Pomáháme nalézt VLASTNÍ CESTU vašeho podnikání

,,IVE – AGENTURA, s.r.o. je poradenská agentura, která se pohybuje v oblasti personalistiky, finančního a procesního controllingu. Zaměřujeme se na komplexní řešení klíčových oblastí vnitrofiremních procesů s cílem rozpoznání a rozvoje tzv. firemní DNA.

Naše role 1

Pomáháme rozpoznat a rozvíjíme vaše firemní DNA, tzn. soubor klíčových pravidel a principů chování vaší firmy

Naše role 2

Využíváme svých specializací/odborností v návrhu řešení rychle a jednoduše implementovaná do struktury firemní DNA

Naše role 3

Pracujeme jako průvodci na cestě k stabilitě vašeho podnikání

Naše role 4

Pomáháme řídit vaše podnikání podle jednoduchých, srozumitelných a jednoznačných pravidel

Naše role 5

Inspirujeme a podporujeme nalézt vlastní cestu vašeho podnikání

Naše role 6

Vidíme vaše podnikání z odstupu, vnímáme ho v souvislostech a jako posloupnost postupných kroků

Naše role 7

Pracujeme na principu partnerského poradenství (,,řešení s vámi spolu-vytváříme“)

Naše role 8

Využíváme své specializace/odbornosti v návrhu řešení rychle implementovaná do podnikové praxe

Naše role 9

Pomáháme řídit vaše podnikání podle jednoduchých, srozumitelných a jednoznačných pravidel

Náš tým

palo

Tady může být další popis, ale nemusí.

Ing. Pavol Škultéty

Personalista
vera

Tady může být další popis, ale nemusí.

Jméno Příjmení

Pozice
docas1

Tady může být další popis, ale nemusí.

Miroslav Chodúr

Pozice
docas2

Tady může být další popis, ale nemusí.

Jméno Příjmení

Pozice

Historie společnosti

IVE-AGENTURA vznikla v roce 1997, její sídlo je v Brně. Podnikání v oblasti lidských zdrojů jsme zahájili v období, kdy vznikaly nové společnosti a všichni společně se učili novým metodám řízení.

V počátcích podnikání jsme se soustředili na poskytování služeb v oblasti výběru zaměstnanců, a to konkrétně středního a vrcholového managementu.

 

Postupně, jak se komerční společnosti vyvíjely, začali se na nás obracet s poptávkou na sofistikovanější služby v oblasti řízení lidských zdrojů. Naše portfolio služeb jsme tedy rozšířili o další segmenty. Kolem roku 1999 jsme začali nabízet komplexní personálně-poradenské služby.

 

Cílem těchto služeb je zvýšit efektivitu fungování lidského potenciálu. Myslíme si, že malé a střední firmy potřebují řídit a formovat lidské zdroje obdobně jako velké společnosti. Majitel, jednatel a ředitel malé společnosti v jedné osobě je zároveň personálním managerem. Tato situace se dá zvládnout jen nějakou dobu, a to 2 až 5 let. Z dlouhodobého hlediska je však situace neudržitelná a zákonitě není personální práce prováděna plánovitě či důsledně.

 

Naše služba, kterou jsme si interně nazvali „komorní personalistika,“ směruje právě do segmentu malých a středních firem do 250 zaměstnanců. Společnostem nabízíme personálního specialistu, který v pravidelných časových intervalech (4x nebo 2x za měsíc) řeší veškeré procesy z hlediska řízení lidských zdrojů.

 

Takovéto řešení má několik výhod, jakou je úspora času managementu, strategické plánování a udržování lidského potenciálu ve firmě, zvyšování produktivity práce. Po nějaké době je personální specialista součástí firmy a je schopen koordinovat veškeré personální činnosti z pohledu TOP managementu.

.

1. Rozvoj lidí0%
2. Procesní poradenství0%
3. Optimalizace ERP systému0%
4. Controlling - podpora rozhodování0%

V životě si můžete vybrat jednu ze dvou cest: Buď budete napodobovat jiné nebo si vytvoříte vlastní budoucnost. Je třeba učinit „první krok“ a pak se flexibilně přizpůsobovat měnícímu se prostředí