SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je firma IVE-AGENTURA, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno, IČO: 25338218, DIČ: 25338218, zastoupená Mgr. Věrou Škultétyovou, jednatelkou společnosti, zapsaná u Krajského obchodního soudu v Brně, odd. C, vložka 27136

 

Zpracovatel a správce osobních údajů je tatáž právnická osoba.

Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) známé jako „GDPR“, jehož účinnost nastává dne 25. května 2018,

souhlasím se shromažďováním, uchováváním, zpracováváním mých osobních údajů, které jsem poskytl správci.

Budou zpracovávány tyto údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Tyto údaje bude správce shromažďovat, uchovávat, zpracovávat za účelem zodpovězení dotazu, vyřízení poptávky.

Správce bude osobní údaje uchovávat po dobu nezbytně nutnou, nejdéle pak po dobu jednoho roku.

Jako subjekt údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, máte právo na jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování. Máte právo požádat o informaci, jaké údaje jsou o Vaší osobě zpracovávány, máte právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Máte také právo kdykoliv svůj souhlas odvolat.

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom (a) svých práv v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů GDPR.

Prohlašuji, že všechny mnou poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytnuty dobrovolně.

 

ZPĚT NA KONTAKTY >